برای تعیین سایز مورد نظر دو روش وجود دارد که در ادامه توضیحات کامل داده میشود .

در هر دو روش با استفاده از جدول راهنمای ذیل میتونید سایز دقیق رو مشخص کنید .

 

1- در روش اول که سریع هست براساس وزن میتوانید سایز را بصورت حدودی مشخص کنید . بعنوان مثال شخصی که دارای وزن 88kg  هست براساس حدول بالا سایز XL مناسب میباشد . توجه کنید که وزن های داخل جدول براساس حداکثر وزن میباشد یعنی اگر شخصی بین وزن 70 تا 80 باشد سایز L مناسب هست .

 

2 – در روش دوم میتوانید با اندازه گیری سایز دور سینه و دور شکم با متر از روی بدن سایز ها رو مشخص کرده و براساس جدول سایز را مشخص کنید . یا اینکه سایز ها را از روی لباسی که تن میکنید و بنظرتون سایز اش مناسب اتون هست اندازه گیری کنید و براساس جدول سایز رو مشخص کنید .

 

 

با گرفتن اندازه عرض سینه و شکم لباس خودتان و دو برابر کردن سایز میتوانید ب راحتی از داخل جدول اول سایز را مشخص کنید .